Akademia Taekwon-Do "VIRTUS" w Łomazach

BS w Białej Podl. nr konta: 08 8025 0007 0053 4866 2000 0010Układy formalne w Taekwon-Do ITF

Twórca taekwon-do gen. Choi Hong Hi określił zasady poprawnego wykonania układów. Mówią one, że:
1. Układ rozpoczyna się i kończy dokładnie w tym samym miejscu;
2. Podczas wykonywania należy zachować prawidłowe ułożenie wszystkich części ciała;
3. W odpowiednich momentach należy przechodzić od napięć do rozluźnień mięśni;
4. Kolejne elementy układu powinny być wykonywane w odpowiednim tempie, rytmie;
5. Ruch powinien być przyspieszony lub zwolniony w zależności od interpretacji danego układu;
6. Aby przystąpić do nauki kolejnego układu należy bardzo dobrze opanować poprzedni;
7. Należy znać cel każdego ruchu zawartego w układzie;
8. Ruchy należy wykonywać w jak najbardziej realny sposób;
9. Wszystkie techniki ręczne i nożne oraz ataku i obrony niezależnie od kierunku wykonania należy wykonywać z jednakowym zaangażowaniem;
10. Należy znać symbolikę układu oraz nazwy wykonywanych technik.